06 41 32 67 06 info@ciepielak.nl

Onderzoek

Vooraf aan de restauratie ondergaat elk werk een optisch onderzoek waarvan de resultaten gebruikt worden als basis voor een onderbouwd voorstel tot conservering of restauratie.

Ultravioletfluorescentie (UV):

Een belangrijk onderdeel van een optisch onderzoek is het gebruik van een UV-lamp. Door middel van ultraviolet licht worden oude restauratiebehandelingen, zoals retouches en overschilderingen, zichtbaar.

oude restauratiebehandelingen worden zichtbaar

oude restauratiebehandelingen worden zichtbaar

Infaroodreflectografie (IRR):

Bij schilderijen zit er heel wat onder de oppervlakte verscholen, niet zichtbaar met een bloot oog. Door middel van de ir-camera kunnen overschilderingen, eerdere restauraties, beschadigingen en onderliggende tekeningen duidelijk gemaakt worden.

Het gebruik van een IR camera

Het gebruik van een IR camera

Conservering

Conservering betekent het zo lang mogelijk op een verantwoorde manier bewaren van een collectie en/of objecten. Het houdt in dat de opdrachtgever is geadviseerd omtrent de externe condities die van invloed kunnen zijn op het behoud en presentatie van het kunstobject. Dat zijn

– licht en warmte
– relatieve luchtvochtigheid
– bescherming tegen insecten en andere dierlijke schade
– hoe het object gehanteerd moet worden
– opslag

Restauratie

In praktijk het meest voorkomende behandelingen zijn, bijvoorbeeld, het vergeeld vernis verwijderen, het schilderij schoonmaken, krassen of scheuren in het doek repareren, oude overschilderingen en retouches verwijderen of de ondergrond stabiliseren en versterken.

Ook de lijst van het schilderij kan in het restauratieplan worden opgenomen. Dit gebeurt ofwel vanuit esthetisch oogpunt of wanneer de constructie van de lijst zodanig verslechterd is dat het schadelijk dreigt te worden voor het schilderij.

De voortgang van de restauratie wordt vastgelegd en na de behandeling krijgt u dit verslag in de vorm van een restauratierapport.

Enkele restauratievoorbeelden:

verwijderen van de toplagen

verwijderen van de toplagen

schilderij schoonmaken (voor)

schilderij schoonmaken (na)

vullen en retoucheren van lacunes in verflagen (voor)

vullen en retoucheren van lacunes in verflagen (na)

totaal of gedeeltelijk aanvullen van ontbrekende delen

totaal of gedeeltelijk aanvullen van ontbrekende delen

totaal of gedeeltelijk aanvullen van ontbrekende delen

Reversibiliteit

Ik handel altijd volgens het principe van de reversibiliteit. Dat wil zeggen terughoudend te werk bij alle ingrepen, zoals het verwijderen van vernis en retouches, het vullen van retouches en het herstellen van schade. Verder worden technieken, handelingen en materialen die niet omkeerbaar zijn, vermeden. Pas na een preliminair onderzoek en na overleg met de opdrachtgever wordt met de restauratie begonnen.

Voor al uw vragen over de restauratie van schilderijen, kunt u altijd contact met mij opnemen, om samen de mogelijkheden te bekijken.

Kunstgeschiedenis

Het is ook mogelijk om een onderzoek naar de herkomst en de toeschrijving (de maker) van het kunstwerk te verrichten. Zulke onderzoeken zijn langdurig en vaak niet sluitend. Het is veel makkelijker te bepalen wat een bepaald kunstwerk niet dan wel is. Het zoeken in de primaire bronnen is vaak tijdrovend en kan kostbaar zijn.